Hakkımızda

Hakkımızda 2018-09-28T14:38:04+03:00

Ticari hayatına 2012 yılı başında başlayan İnfrasis Bilgi Teknolojileri; Ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanlarında yüksek teknik yeterliliklere sahip kadroları ve hizmet verdiği alanlarda dünya lideri üreticilerin iş ortaklıklığı ile, bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, sürekliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi için üst seviye hizmetler ve çözümler üreten bir mühendislik şirketidir.

İnfrasis Bilgi Teknolojileri, kurulduğu günden beri yetişmiş insan kaynakları, bilgi birikimi, saha tecrübesi ve uzmanlıkları ile birçok büyük ve karmaşık yapıdaki projeyi doğru ve akılcı çözümler üreterek başarı ile tamamlamış ve benzer projelerde hizmetlerini devam ettirmektedir.

Kurum ve kuruluşlarda kullanılmakta olan sistemlerin sağlıklı ve sorunsuz çalıştırılması,  söz konusu sistemleri yönetmek ve sürdürmekle sorumlu olan personelin ilgili ürün ve teknolojiler hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olması ile mümkündür. Ürün ve teknoloji eğitimleri sayesinde, günlük operasyonların daha etkin ve doğru yapılmasını dolayısıyla yapılan operasyonlarda doğru kararlar alınması ve  uygulanması sağlanarak birçok sorun ve kesintinin önüne geçebilecektir.

Yüksek yeterliliğe sahip uzman mühendis kadrolarımız tarafından verilen, orijinal içeriğe  veya saha tecrübeleri ile oluşturulmuş içeriğe sahip ürün ve teknoloji eğitimlerimizi sunmaktayız.

Firmamız, bugüne kadar verdiği eğitim hizmetlerininin yanı sıra siber güvenlik alanında yeni eğitim fırsatları yaratmak amacıyla, eğitim hizmetlerini bundan sonra ACADEMYSYS markası ile yürütecektir.