Neden Academysys ?

Merhaba,

Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olup, dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile siber tehdit olaylarında  hem nitelik hem de nicelik olarak inanılmaz gelişmeler yaşanmaktadır. İnternet üzerinde 6000 civarında fidye yazılımı satan suç marketi bulunmakta, bu marketlerde 45.000 farklı ürün ve hizmet pazarlanmaktadır. Bu ürünlerden, son zamanlarda en çok kullanılanını, fidye yazılımları olup,  büyük kurumlardan, son kullanıcıya kadar  her kesim bu yazılımların hedefi olmuştur.

Siber tehditler bireyleri, kurum ve kuruluşları özellikle de devletleri hedef almaktadır. Günümüzde  konvansiyonel  savaşların yerini siber savaşlar almaya başlamıştır. Bu savaşlar, ülkelerin kritik  alt yapılarını, mali sistemlerini ve savunma sistemlerini işlemez hale getirmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli kuruluşlar ( McAfee,Cisco,CSIS) tarafından yayınlanan raporlara göre siber saldırıların, 2017 yılında dünya ekonomisine verdiği zararın, 400-600 Milyar USD olduğu hesaplanmaktadır.

Konvansiyonel savaşlarda, ülkeler gelişmiş silahlar  ve iyi yetişmiş askeri personele ihtiyaç duyarken, siber savaşlarda gelişmiş teknolojik ürünlere ve nitelikli  bilişim personeline ihtiyaç duyulmaktadır.

TUBİSAD 2017 verilerine göre, ülkemizde  bilgi ve iletişim  sektöründe 4700 civarında firma  faaliyet göstermekte ve 128.000 civarında kişi çalışmaktadır. Bu sektörde yaşanan sorunlara yönelik yapılan araştırmalarda, nitelikli iş gücü eksikliği başı çekmektedir. Basında çıkan haberlere göre kamunun, bilişim alanında  önümüzdeki altı yılda   300.000 yeni nitelikli iş gücüne ihtiyacı bulunmaktadır.

FORTINET firmasının blog sayfasında yayınlanan bir makalede belirtildiği üzere, dünyada 2021 yılına kadar 3,5 milyon siber güvenlik elemanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bilişim sektöründe nitelikli eleman eksikliği sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir sorundur.

Bu nitelikli eleman açığını gidermek için, ne yazık ki, tek başına üniversitelerin yeterli olmadığı ortadadır.Ayrıca üniversitelerden mezun olanların, nitelik olarak da sektör için hala yeterli seviyede olmadığı gibi, üniversitelerin eğitim içeriklerinin buna uygun düzenlenmediği açıkça görülmektedir.

Yukarıda verilen rakamlar ve açıklamalar ışığında; Ülkemizin, Cumhuriyetin ilanının 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılına taşıyacak vizyonuna ve hedeflerine uygun olarak, bilişim sektörünün nitelikli eleman açığını kapatmak için İnfrasis Bilgi Teknolojileri olarak, diğer faaliyetlerimizin yanı sıra ACADEMYSYS markası ile eğitim faaliyetlerine de başlamış bulunmaktayız.

ACADEMYSYS tarafından, kişisel kariyer geliştirme amaçlı genel katılımlı eğitimler, kurumsal güvenlik eğitimleri, kurumlara yönelik özel içerikli eğitimler ve gelişmiş sınıf kiralama hizmeti verilecektir.

Eğitim başlıklarımız; Siber Güvenlik, Sistem ve Ağ Güvenliği , Sızma Testi (Penetrasyon ), Adli Analiz (Forensic), Kurum Güvenliği, Kurumsal SOME Eğitimleri, FORTINET Eğitimleri ve F5-Big IP Eğitimleri ve kurumların talebi ile oluşturulacak özel eğitimlerdir.

Saygılarımızla,

2018-09-19T14:50:24+03:00